Biznes kreditləri

ABB müştəriləri üçün biznes kreditlərini təqdim edir. Qısamüddətli və uzunmüddətli biznes kreditləri ilə Siz öz biznesinə müsbət təkan verə biləcəksiniz.

Təchizatın maliyyələşdirilməsi

Təchizatçı (Borcalan) ilə Alıcı arasında bağlanmış müqavilənin icrası üçün maliyyə dəstəyi göstərilməsi məqsədilə ABB Sizə "Təchizatın maliyyələşdirilməsi" kredit məhsulunu təklif edir.

Bu kredit məhsulu təminatsız olmaqla, təchizat müqaviləsində və ya alış sifarişində qeyd edilmiş məbləğin 80%-dək maliyyələşdirməsi imkanını yaradır.

Şərtlər

≤ 1 mln. Maksimal məbləğ
12 ayadək* Müddət
13%-dən** Faiz dərəcəsi
1%-dək*** Xidmət haqqı

Təyinat:

Alış sifarişinin icrası

Qeyd:

* Maksimum: alış sifarişinin müddəti + 30 gün 

** ≤ 50 min manat – 15%-dən; manat ekvivalenti (USD/EUR) – 8%-dən başlayaraq;
      50 min - 150 min manat – 14%-dən; manat ekv. USD/EUR – 7%-dən başlayaraq;
      > 150 min manat – 13%-dən; manat ekvivalenti (USD/EUR) – 6%-dən başlayaraq.

*** min. 100 manat

ABB Mobile
YÜKLƏ