Shareholders

Last updated: 27.01.2023

Nizamnamə Kapitalının Strukturu - 31.12.2022

Nizamnamə Kapitalının Strukturu - 31.07.2022

Nizamnamə Kapitalının Strukturu - 31.12.2021

Share capital structure - 31.12.2020

Share capital structure

Nizamnamə Kapitalının Strukturu - 01.10.2019

ABB Mobile
YÜKLƏ

Comment on your experience about using our site

Rate from 1-5 star

Şərhiniz üçün təşəkkür edirik!